Rachelle Meyer | Illustration & Design

professional organizations

 

KUNSTENBOND
De Kunstenbond is er voor iedereen die zichzelf creatief óf kunstenaar noemt of een creatieve beroepsopleiding volgt. Een divers pallet aan mensen met een gezamenlijke drijfveer: passie voor het maken.  Al die makers verdienen ook een eerlijk inkomen.